RHWYDWAITH DIWYLLIANT OED GYFEILLGAR

Dwyn ynghyd y celfyddydau, diwylliant a threftadaeth i wneud Cymru yn lle da i dyfu'n hŷn

AMDANOM NI

Mae pobl h ŷn yn gwneud cyfraniad sylweddol I’n cymunedau, ein diwylliant a’n heconomi yng Nghymru. Er gwaethaf y cyfraniad hwn, ni chaiff pawb y cyfle i fyw eu bywyd i’r eithaf, a caiff dyheadau’r henoed yn aml eu hesgeuluso a’u tanbrisio.

 

Menter genedlaethol newydd yw’r Rhwydwaith Diwylliant Oed Gyfeillgar a grëwyd ar y cyd gan, Amgueddfa Cymru, Heneiddio’n Dda yng Nghymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, a Gwanwyn - Age Cymru.

 

Mae'r rhwydwaith yn gyswllt rhwng unigolion a sefydliadau o feysydd diwylliant, treftadaeth a’r celfyddydau ym mhob cwr o Gymru ac yn fodd o rannu sgiliau, gwybodaeth ac arfer gorau. Bydd yn datblygu dulliau blaengar ac ymarferol o ymgysylltu’n well â phobl hŷn a gwella’u safon byw a’u lles. Byddwn yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau rhwydweithio ledled Cymru yn ogystal â datblygu adnoddau ar-lein i hyrwyddo gwaith partneriaeth ac i rannu syniadau ac arferion gorau.

_MG_8795.jpg
EIN PARTNERIAID
NMW_CMYK.png
Age Friendly Communities in Wales.png
agecymru.png
arts council wales.png
Gwanwyn.png

CYSYLLTWCH Â NI

CONTACT US

Am ragor o wybodaeth, neu i gofrestru'ch diddordeb, cysylltwch â ni trwy lenwi'r ffurflen

For more information, or to register your interest, please contact us by completing the form

Ageing Well in Wales,

Older People's Commissioner for Wales, Cambrian Buildings,

Mount Stuart Square,

Bute Town,

Cardiff CF10 5FL

Amgueddfa Cymru,

National Museum Wales,

Cathays Park,

Cardiff

CF10 3NP

Your details were sent successfully!