_MG_8787.jpg

AMDANOM NI

Gweithio Tuag at Well Yfory

Mae pobl h ŷn yn gwneud cyfraniad sylweddol I’n cymunedau,

ein diwylliant a’n heconomi yng Nghymru. Er gwaethaf y cyfraniad

hwn, ni chaiff pawb y cyfle i fyw eu bywyd i’r eithaf, a caiff

dyheadau’r henoed yn aml eu hesgeuluso a’u tanbrisio.


Menter genedlaethol newydd yw’r Rhwydwaith Diwylliant Oed Gyfeillgar a

grëwyd ar y cyd gan, Amgueddfa Cymru, Heneiddio’n Dda yng

Nghymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, a Gwanwyn - Age Cymru.


Bydd y rhwydwaith yn gyswllt rhwng unigolion a sefydliadau o

feysydd diwylliant, treftadaeth a’r celfyddydau ym mhob cwr o

Gymru ac yn fodd o rannu sgiliau, gwybodaeth ac arfer gorau. Bydd

yn datblygu dulliau blaengar ac ymarferol o ymgysylltu’n well â

phobl hŷn a gwella’u safon byw a’u lles. Byddwn yn cynnal cyfres o

ddigwyddiadau rhwydweithio ledled Cymru yn ystod 2017 yn ogystal

â datblygu adnoddau ar-lein i hyrwyddo gwaith partneriaeth ac i

rannu syniadau ac arferion gorau.